Certifiering och Mentorcoaching

Efter avslutad Diplomerad Coach-kurs har du möjlighet att söka certifiering hos ICF, International Coach Federation den första certifieringen kallas Associated Certified Coach (ACC).   

Efter avslutad kurs behöver du genomföra 10 timmar Mentorcoaching. Vi erbjuder sådana program med regelbundenhet. Programmet innehåller tre individuella mentorcoachsamtal samt sju timmar mentorcoaching i grupp. Även du som inte genomfört din coachutbildning hos oss är välkommen. 

9 600 kr exkl. moms

Kostnader för resa och boende ingår ej däremot enkel förtäring under gruppmentordagen.

Plats meddelas när gruppen startar, utifrån allas reseförutsättningar.

info@khraft.se för anmälan!

"Coaching Academy har gett mig djupare insikter om mig själv. Redskap och metoder att använda för att driva utveckling. och processer både privat och professionellt. Utbildningen gör det omöjligt att komma ut på andra sidan likadan som när man började kursen"

Gunilla Munke, Madicon Communication


Jag rekommenderar den här utbildningen för att dynamiken är A och O. Den ger coachkompetens och samtalsnytta, när vi lyssnar lär vi!

Anders Jonåker, Doktorand i Kyrkovetenskap Uppsala universitet och församlingsutvecklare i Equmeniakyrkan.


Coaching Academy har gett mig så mycket, glädje, utmaning att bli en bra coach, sköna insikter om både mig själv och många situationer i livet. Det är proffsigt och nära!

AnneLi Marthinussen, Sångpedagog och Kårledare Vasakåren.

Jag har fått insikter, kunskaper och nya tankar. Kursen har gett mig den personliga utveckling jag önskat och jag har lärt mig att coaching är ett kraftfullt verktyg.

Kenneth Larsson, Madicon Communication