Modul 5 Värderingsförankrad coaching

Undervisning i värderingsbaserat ledarskap, medvetandegöra om vikten av den egna värderingsgrunden. Använda värderingar som verktyg i coachingen. Vikten av vision och introduktion i visualisering som coachverktyg. 


Modul 6 Närvaro och Målstyrning

Gränsen mellan coaching och terapi. Introduktion i process-coaching. Att ge utrymme till fokusperson att uppleva eget liv och få egen utveckling. Genomgång av GROW 


Modul 7 Integration av coachmetoder

Att välja coachmetoder och förberedelser för att bli godkänd CAN-coach. Introduktion till forskningen om coachingen. Erfarenheter av att verka som professionell coach. Introduktion till CAN-nätverket. 


Modul 8 Ditt Coachprojekt

Genomförande av godkännande av blivande coacher, genom validering av praktisk coachsession. Avslut av kursen och introduktion till coaching i ledarskap som samtalspartner och som professionell coach. 


Kursbeskrivning CA II

Du kan ladda ner hela kursbeskrivningen för moduler 5-8 HÄR