Priser/påmelding

Priser:

CA I (modul 1-4): Ordinær pris kr. 15.500,-

CA II (modul 5-8):Ordinær pris kr 16.500,-

Link til påmelding til modulene i Oslo: 

https://www.checkin.no/event/22196/paamelding-coaching-academy-oslo-2020-2021

CA Sverige er ikke lenger tilgjengelig. Ta kontakt med Jenny Berg på hkraft.se for spørsmål.

Har du spørsmål eller får problemer, så ta kontakt på post@coachingacademy.no

Vi har et begrenset antall plasser og disse tildeles fortløpende ved påmelding.

Avmeldingsregler

Alle påmeldinger er bindende

FIRE MODULER
(samlet påmelding til fire moduler)

  • Ved avmelding innen 45 dager før oppstart, refunderes innbetalt beløp
  • Påmeldte, men ikke benyttede moduler, blir fakturert hvis du ikke har meldt deg av innen 45 dager før oppstart.
  • Betalte, men ubenyttede moduler refunderes ikke

SYKDOM ELLER FORCE MAJEUR

Ved avmelding og/eller fravær på grunn av sykdom eller force majeur, kan 50% av innbetalt beløp tilbakebetales. Coaching Academy kan kreve skriftlig dokumentasjon.