Hva er coaching?

Coaching Academy definerer coaching slik:

«Profesjonell coaching er et pågående profesjonelt samarbeid som hjelper mennesker til å skape ekstraordinære resultater i sine liv, karrierer, bedrifter eller organisasjoner. Coachingprosessen har som målsetting å fremme selvinnsikt, prestasjonsforbedring og økt livskvalitet hos fokuspersonen» 

I hver coachingsamtale velger fokuspersonen hva som skal fokuseres i samtalen, mens coachen lytter og bidrar med observasjoner og spørsmål. Interaksjonen skaper klarhet og hjelper fokuspersonen til handling. Ved å bevisstgjøre fokuspersonens fokus rundt ulike valgmuligheter, bidrar coaching til at fokuspersonen kommer et skritt videre. 

Coaching konsentrerer seg om hvor fokuspersonen er akkurat nå og hva de er villige til å gjøre for å komme dit de ønsker å være i fremtiden. En godkjent CANCoach forstår at resultatet er avhengig av fokuspersonens intensjoner, valg og handlinger, støttet av coachens anstrengelse og bruk av coachingprosessen.