Modul 5 Verdiforankret coaching

Undervisning i verdibasert ledelse, bevisstgjøring om viktigheten av eget verdigrunnlag og bruk av verdier som verktøy i coaching. Fokus på viktigheten av visjon og innføring i visualisering som coachingverktøy. Introduksjon i LØFT (Løsningsfokusert tilnærming).


Modul 6 Tilstede og målrettet

Grenseoppgangen mellom terapi og coaching. Innføring i prosesscoaching for å gi rom for at fokuspersonen kan oppleve eget liv og få egenutvikling. Gjennomgang av og bruk av GROW-modellen. 


Modul 7 Integrasjon av coachingmetoder

Fokus på valg av coachingmetoder og forberedelser for godkjenning som coach. Innblikk i forskning om coaching og coachingens plass i kirken. Erfaringsdeling fra det å leve av coaching. 


Modul 8 Ditt coachingprosjekt

Oppgaveløsing for godkjenning som coach og gjennomgang videre for den enkelte som coach. Bruk av coaching som leder, som samtalepartner og som coach. 


Kursbeskrivelse CA I

Du kan laste ned hele kursbeskrivelsen for modulene 1-4 HER


Kursbeskrivelse CA II

Du kan laste ned hele kursbeskrivelsen for modulene 5-8 HER


OSLO 2017/2018:

  • 15.09-16.09 - 2017 Modul 5
  • 20.10-21.10 - 2017 Modul 6
  • 19.01-20.10 - 2018 Modul 7
  • 16.03-17.03 - 2018 Modul 8

Fredag 09:30 - 17:00

Lørdag 09:30 - 15:00

Kurssted/vertskap:
Filadelfiakirken

St Olavs gate 24

0166 Oslo